Warto przeczytać

Niezwykła historia Forda Model T

27 sierpnia 1908 roku bramy fabryki Piquette Plant w Detroit opuścił pierwszy egzemplarz Forda Model T. Datę tę uznaje się za początek masowej motoryzacji.

Historia prawa jazdy w Polsce

Pierwsze wzmianki o przepisach poruszania się po drogach w Polsce pojawiły się w 1826 roku. W 1908 wprowadzono pierwsze znaki drogowe, było ich pięć.

O początkach motoryzacji

Od zarania swych dziejów człowiek dążył do tego, aby móc przenosić się z jednego miejsca na drugie, przemieszczać potrzebne mu do życia przedmioty szybciej, sprawniej i w większych ilościach. Od wynalezienia koła około 4000 lat p.n.e. praktycznie aż do XIX wieku n.e. ten genialny wynalazek funkcjonował w skonstruowanym w oparciu o nie pojeździe, którego napęd zawsze stanowiła siła napędowa ludzkich mięśni lub zwierząt pociągowych.

237 lat historii motoryzacji

237 lat temu Francuz Mikołaj Józef Cugnot skonstruował pierwszy pojazd o napędzie parowym. Z perspektywy lat ta maszyna pod względem konstrukcyjnym była bardzo prymitywna, jednakże był to pierwszy pojazd, który bez wątpliwości poruszał się samodzielnie z prędkością 4km/h.

Najważniejsze daty w historii motoryzacji

Najważniejsze daty w historii motoryzacji. Spis dat, które miały znaczący wpływ na rozwój motoryzacjii. Posegregowne chronologicznie daty mające wpływ na historie motoryzacji. Krótki przegląd historii motoryzacji w datach.

Niezwykła historia Forda Model T

Ford Model T to samochód o niezwykle prostej konstrukcji produkowany w latach 1908 – 1927 i jeden z najsłynniejszych pojazdów w historii motoryzacji. Ford Model T, znany popularnie, jako Ford T, zmienił bieg historii motoryzacji oraz zapoczątkował erę masowej produkcji samochodów

Historia prawa jazdy w Polsce

Rzeczpospolita, która była pod zaborami nie miała własnego prawodawstwa i była uzależniona od administracji zaborców. Pierwsze wzmianki o przepisach poruszania się po drogach pojawiły się w 1826 roku. W 1908 wprowadzono pierwsze znaki drogowe, było ich pięć.

Historia prawa jazdy

Dokument ten posiada ponad stuletnią historię i trudno jest jednoznacznie określić miejsce oraz datę pierwszego wydania prawa jazdy. Można przyjąć, że pierwszy dokument uważany za prawo jazdy został wystawiony dla Karla Benza w 1888 roku.