Warto przeczytać

Niezwykła historia Forda Model T

27 sierpnia 1908 roku bramy fabryki Piquette Plant w Detroit opuścił pierwszy egzemplarz Forda Model T. Datę tę uznaje się za początek masowej motoryzacji.

Historia prawa jazdy w Polsce

Pierwsze wzmianki o przepisach poruszania się po drogach w Polsce pojawiły się w 1826 roku. W 1908 wprowadzono pierwsze znaki drogowe, było ich pięć.

Historia prawa jazdy

Data publikacji:Piątek, grudzień 28, 2012

Prawo jazdy potocznie zwane „prawkiem” to dokument, który jest wydawany przez odpowiedni organ państwowy, potwierdzający uprawnienia jego posiadacza do prowadzenia pojazdów. Dla większości osób posiadanie prawa jazdy jest rzeczą naturalną, ale dla wielu zdobycie go jest często drogą trudna i wyboistą, by nie rzec „drogą przez mękę”.

Pierwsze na świecie prawo jazdyDokument ten posiada ponad stuletnią historię i trudno jest jednoznacznie określić miejsce oraz datę pierwszego wydania prawa jazdy. Można przyjąć, że pierwszy dokument uważany za prawo jazdy został wystawiony dla Karla Benza w 1888 roku. Ponieważ mieszkańcy Mannheim skarżyli się na hałas oraz zapach jaki roztaczał jego trzykołowy pojazd Motorwagen otrzymał on od Wielkiego Księcia Badenii pisemne zezwolenie na używanie tego pojazdu na drogach publicznych.

W 1893 roku Francuzi jako pierwsi wprowadzili obowiązek posiadania prawa jazdy. Zgodnie z zarządzeniem policji paryskiej obowiązek taki został nałożony na każdego kierowcę poruszającego się po Paryżu, a w 1899 obowiązkiem tym został objęty cały kraj.

Pierwszy automobil skonstruowany przez Karla BenzaKolejnym krajem który wprowadził zasady przeprowadzania, sprawdzania oraz wydawania pozwoleń na kierowanie automobilem były Prusy, które aktem z 29 września 1903 roku zobowiązały lokalne Zrzeszenie Nadzorów Kotłów Parowych do przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na szoferów. Egzamin taki sprawdzał przede wszystkim wiedzę z zakresu mechaniki, praktycznej obsługi i naprawy ówczesnych pojazdów. Było to zrozumiałe ponieważ bogaci właściciele automobili zatrudniali szoferów, którzy musieli sobie poradzić nie tylko z obsługą skomplikowanej maszyny, ale również z częstymi awariami.

Na terenie Rzeszy obowiązywała dowolność w nazewnictwie oraz sposobie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, co często prowadziło do nieporozumień, a nawet aresztowań. Dlatego 23 maja 1909 roku wprowadzono pierwszą ogólnoniemiecka ustawę o ruchu drogowym, która określała okres oraz sposób szkolenia kierowców, zasady egzaminowania oraz wprowadzła podział na kategorie. Ustawę tą uważa się za pierwszą regulację prawną dotyczącą szkolenia oraz egzaminowania kierowców.

Inne kraje również mogą pochwalić się wprowadzeniem regulacji dotyczących wydawania praw jazdy. W 1903 roku na Wyspach Brytyjskich wydano „Motor Car Act” na mocy którego wydawano „Licence To Drive”. Od 1 stycznia 1906 roku obowiązek posiadania prawa jazdy wprowadzono w Holandii, a w sierpniu 1910 roku w Nowym Jorku. W Stanach Zjednoczonych przepisy wzorowane były na modelu francuskim i niemieckim i dotyczyły tylko kierowców zawodowych, a od 1913 roku obowiązywały wszystkich kierujących automobilami.

Dariusz Dahm

Autor od wielu lat jest instruktorem nauki jazdy w jednym z toruńskich ośrodków szkolenia kierowców, gdzie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie szkolenia i edukacji kierowców oraz szkolenia kandydatów na kierowców.

Dariusz Dahm - prawko Facebook Google Plus Wizytówka autora

Przeczytaj także:

Dodaj nowy komentarz

blog comments powered by Disqus